Jõgeval saab toimuma 4.veebruaril kell 10.00 Jõgevamaa piirkondlik õpilasetlejate konkurss.
Asukohaks Jõgeva Linnaraamatukogu (Rohu 10, Jõgeva 48306).


Keda ootame osalema?

Osalema ootame põhikoolide, gümnaasiumide ja põhiharidusel baseeruvate ametikoolide õpilasi 4.-12.klassini.Õpilane esitab ühe proosapala ja ühe luuletuse. Valida võib nii Eesti kui ka maailma autoreid.

Eesmärk…
…on suurendada õpilaste huvi luule ja proosapalade lugemise ja esitamise vastu. Anda võimalus sõnaliseks eneseväljenduseks. Teha kokkuvõtteid ja analüüsida õpilasetlejate luule ning proosatekstide interpreteerimist. Vahetada infot koolitusvõimalustest. 

Vanuseklassid
Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:
4.–6. klasside õpilasetlejad
7.–9. klasside õpilasetlejad
10.–12. klasside õpilasetlejad

Kava pikkus
4.–6. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 5 minutit.
7.–9. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 7 minutit.
10.–12. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 10 minutit.

Hindamine
Etlejaid hindab žürii, kes valib välja parimad. Igast vanuseklassist valitakse välja kaks eripreemia väärilist ning üks peapreemiavääriline. Peapreemiavääriline liigub edasi lõppvooru Tartusse  7.veebruaril võistlema teiste maakondade parimatega.
Hindamisel arvestatakse õpilasele määratud kava sobivust ning jõukohasust.
Žürii jätab endale õiguse autasustamisel preemiaid ümber jaotada ning riikliku konkursi kriteeriumitele mittevastavad esinejad maakonda esindama saatmata jätta.
Peale konkurssi antakse väike tagasiside kõigile osalejatele üldiselt.

Osalustasu
Maakonnavoorus on sündmus tasuta!

Korraldajad
Korraldajaks Jõgevamaa piirkondlikus voorus on Tähetund MTÜ koostöös: Harrastusteatrite liidu, Jõgeva valla ning Jõgeva Linnaraamatukoguga.

Registreerimine
Kestab kuni 2.veebruarini.


Lisainfo
Lisainfot on võimalik maakondliku konkursi kohta saada:
stensiirak@gmail.com või telefonil 5348 0981
(Sten Siirak, Tähetund MTÜ juhatuse liige).

Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne) seotud probleemid lahendatakse osalejate ja korraldajate vahelisel kokkuleppel.

Lisainfo riigikonkursi kohta SIIN…

Kohtumiseni Jõgeval!