Jõgeval sai toimuma 3. veebruaril kell 10.00 Jõgevamaa piirkondlik õpilasetlejate konkurss.
Asukohaks Jõgeva Linnaraamatukogu (Rohu 10, Jõgeva 48306).


Keda ootame osalema?

Osalema ootame põhikoolide, gümnaasiumide ja põhiharidusel baseeruvate ametikoolide õpilasi 4.-12.klassini. Õpilane esitab ühe proosapala ja ühe luuletuse. Valida võib nii Eesti kui ka maailma autoreid.

Eesmärk…
…on suurendada õpilaste huvi luule ja proosapalade lugemise ja esitamise vastu. Anda võimalus sõnaliseks eneseväljenduseks. Teha kokkuvõtteid ja analüüsida õpilasetlejate luule ning proosatekstide interpreteerimist. Vahetada infot koolitusvõimalustest. 

Vanuseklassid
Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:
4.–6. klasside õpilasetlejad
7.–9. klasside õpilasetlejad
10.–12. klasside õpilasetlejad

Kava pikkus
4.–6. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 5 minutit.

7.–9. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 7 minutit.
10.–12. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 10 minutit.

Hindamine
Etlejaid hindab žürii, kes valib välja parimad. Igast vanuseklassist valitakse välja vähemalt üks peapreemiavääriline. Peapreemiavääriline liigub edasi lõppvooru Õpilasetlejate riigikonkurssile 11. veebruaril 2022 võistlema teiste maakondade parimatega, mis seekord toimub interneti keskkonnas. 31. Õpilasetlejate riigikonkurss toimub 11. veebruaril Sõmerus, Lääne-Virumaal.
Hindamisel arvestatakse õpilasele määratud kava sobivust ning jõukohasust.
Žürii jätab endale õiguse autasustamisel preemiaid ümber jaotada ning riikliku konkursi kriteeriumitele mittevastavad esinejad maakonda esindama saatmata jätta.
Peale konkursi antakse väike tagasiside kõigile osalejatele üldiselt.

Osalustasu
Maakonnavoorus on sündmus tasuta!

Korraldajad
Korraldajaks Jõgevamaa piirkondlikus voorus on Tähetund MTÜ koostöös: Jõgeva valla ning Jõgeva Linnaraamatukoguga.

Registreerimine
Algab hiljemalt 20. jaanuaril.


NB! Järgime Terviseameti juhiseid sündmuse korraldamisel!

Kõigil osalejatel tuleb inimeste arvust sõltumata, alates 18. eluaastast, esitada COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise (viimase 6 kuu jooksul) või varasemalt tehtud negatiivse testi (kuni 48 tundi varem tehtud antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem tehtud PCR-testi) tulemuse kohta.

Kiirtesti võimalust korraldaja ei paku! Testimise peab läbi viima tervishoiuteenuse osutaja. Samuti saab enesetestimiseks mõeldud SARS-CoV-2-antigeen-RTD testi Terviseameti juhiste kohaselt teha üldapteegi tegevusloa omaja juures kuni 48 tundi enne üritusel osalemist.

Korraldajad kontrollivad COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral küsitakse osalejalt isikut tõendavat dokumenti.

Siseruumides tagatakse hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine. Maskikandmine on soovituslik. Järgime koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid vastavalt Terviseameti juhistele. Rohkem infot saab veebilehelt www.kriis.ee.


Lisainfo
Lisainfot on võimalik maakondliku konkursi kohta saada:
stensiirak@gmail.com või telefonil 5348 0981
(Sten Siirak, Tähetund MTÜ juhatuse liige).

Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne) seotud probleemid lahendatakse osalejate ja korraldajate vahelisel kokkuleppel.

Lisainfo riigikonkursi kohta SIIN…

Kohtumiseni Jõgeval!