Jõgeval saab toimuma 3.veebruaril kell 11.00 Jõgevamaa piirkondlik õpilasetlejate konkurss.
Asukohaks Jõgeva Linnaraamatukogu (Rohu 10, Jõgeva 48306).


2020. aasta peapreemiaväärilised, kes läksid edasi esindama Jõgevamaad

Keda ootame osalema?

Osalema ootame põhikoolide, gümnaasiumide ja põhiharidusel baseeruvate ametikoolide õpilasi 4.-12.klassini. Õpilane esitab ühe proosapala ja ühe luuletuse. Valida võib nii Eesti kui ka maailma autoreid.

Eesmärk…
…on suurendada õpilaste huvi luule ja proosapalade lugemise ja esitamise vastu. Anda võimalus sõnaliseks eneseväljenduseks. Teha kokkuvõtteid ja analüüsida õpilasetlejate luule ning proosatekstide interpreteerimist. Vahetada infot koolitusvõimalustest. 

Vanuseklassid
Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:
4.–6. klasside õpilasetlejad
7.–9. klasside õpilasetlejad
10.–12. klasside õpilasetlejad

Kava pikkus
4.–6. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 5 minutit.

7.–9. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 7 minutit.
10.–12. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 10 minutit.

Hindamine
Etlejaid hindab žürii, kes valib välja parimad. Igast vanuseklassist valitakse välja vähemalt üks peapreemiavääriline. Peapreemiavääriline liigub edasi lõppvooru Õpilasetlejate riigikonkurssile 12. veebruaril 2021 Kuremaa, Jõgevamaa  võistlema teiste maakondade parimatega.
Hindamisel arvestatakse õpilasele määratud kava sobivust ning jõukohasust.
Žürii jätab endale õiguse autasustamisel preemiaid ümber jaotada ning riikliku konkursi kriteeriumitele mittevastavad esinejad maakonda esindama saatmata jätta.
Peale konkurssi antakse väike tagasiside kõigile osalejatele üldiselt.

Osalustasu
Maakonnavoorus on sündmus tasuta!

Korraldajad
Korraldajaks Jõgevamaa piirkondlikus voorus on Tähetund MTÜ koostöös: Jõgeva valla ning Jõgeva Linnaraamatukoguga.

Registreerimine
Algab 13.jaanuaril ning kestab kuni 27. jaanuarini.

REGISTREERIMINE

Lisainfo
Lisainfot on võimalik maakondliku konkursi kohta saada:
stensiirak@gmail.com või telefonil 5348 0981
(Sten Siirak, Tähetund MTÜ juhatuse liige).

Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne) seotud probleemid lahendatakse osalejate ja korraldajate vahelisel kokkuleppel.

Lisainfo riigikonkursi kohta SIIN…

Kohtumiseni Jõgeval!