Must vari käib akna taga, kes mullu ka lagedel käis.
Ta uitab siin alati. Aga tuulelapsi me tuba on täis…(Betti Alver)

2006. aastal sai üle vabariigi tuntud gümnaasiuminoorte luulefestival “Tähetund” endale väikese õe. Toimus esimene põhikoolile mõeldud luuleteatri festival. Traditsioone jätkates on festival igal aastal jaanuaris toimudes tasapisi kosunud ning kasvanud. Alates 2012. aastast on festivali korraldajaks  MTÜ Tähetund.