XXIV üleriigilise koolinoorte vokaalansamblite ja IX üleriigilise noorte vokaalansamblite konkursi juhend


Aeg
6.-7. märts 2020
Avamine 6.märtsil kell 13.00 Jõgeva Kultuurikeskuses
Lõpetamine – 7.märtsil orienteeruvalt kell 17.00 Jõgeva Kultuurikeskuses

Esinemispaik
Jõgeva Kultuurikeskus

Osavõtjad
Olenemata tegutsemise kohast, võivad osa võtta kõik koolinoorte ansamblid ja noorteansamblid.
Võisteldakse viies vanusegrupis: IV-V, VI-VII, VIII-IX ja X-XII klass ja noored kuni 26. eluaastani.
Koolinoortel oma vanusegrupist vanemate lauljate kasutamine ei ole lubatud, nooremate aga küll.
Noorteansamblitel vanuselist piirangut ei ole, v. a. ülemine piir – 26 aastat (palume kaasa võtta isikut
tõendav dokument). Koosseisu järgi liigitame ansamblid kolme gruppi: poiste- (mees-), tütarlaste-
(neidude-)ja segaansamblid. 
Reedel IV – VII klass ja laupäeval VIII-XII klass

Tingimused
• Ansambel koosneb vähemalt kolmest lauljast, ülemine piir on 12 lauljat
• Laulda tuleb ilma mikrofonideta
Esitada tuleb kaks (võib ka kolm) laulu eesti keeles! Üks neist a cappella.
Palume laulude saateks fonosid mitte kasutada!

Hindamine
Hinnatakse esinemiskultuuri, kunstilist taset, intonatsiooni ja sisulist väärtust. Tähtis on jõukohane
repertuaar ja laulu sobivus vanusegrupile. Hindab Suur Kõrv, kuhu kuuluvad vabariigis tuntud
muusikategelased. Igas vanusegrupis antakse välja laureaaditiitel parimale ansambli liigile. Vastava
taseme puudumise korral on žüriil õigus jätta auhind välja andmata. Lisaks kuulutatakse välja mitmeid
eripreemiaid. Kõigi osalejate hulgast valitakse välja üks üldvõitja (Grand prix).

Ööbimine
Toimub aadressil Piiri 1 klassiruumides. Kaasa võtta kõik – madratsist kaisukaruni.

Toitlustamine
Toimub Jõgeva Põhikooli sööklas. Toidukordi on viis.

Osavõtutasu
Iga laulja ja juhendaja kohta 20 EUR-i. Osavõtumaks on kohustuslik kõigile olenemata kohalviibitavast
ajast.
Osavõtumaks tasuda MTÜ Tähetund pangakontole EE791010220203811222 või maksta kohapeal.
Arve saamiseks saata vastav soov koos andmetega (osalejate arv, arve maksja/saaja ning kellele saata
arve) e-mailile info@tahetund.eu

Registreerimine

Teatamise viimane kuupäev on 19. veebruar 2020. Kui laulja laulab mitmes ansamblis, siis palun
leppige enne omavahel kokku, kes registreerib ja kes kelle eest maksab (lisa selgitus registreerimisel).

Palun ära registreerimisega hiline!

Avamisel ja lõpetamisel laulame kõik koos ühe Alo Mattiiseni laulu. Traditsiooniliselt on selleks laul
muusikalist “Väike merineitsi” – Proloog-epiloog. Leitav www.tahetund.eu


Lisainfo

Maret Oja, viiskoori@gmail.com, 5202244
www.tahetund.eu
Kohtumiseni Jõgeval!